Fler rapporterade fall av klamydia

Antalet rapporterade klamydiafall fortsätter att öka stort bland de unga visar Smittskyddsinstitutets statistik från första halvåret.
Bland ungdomar mellan 15 och 19 år var ökningen hela 36 procent jämfört med motsvarande period förra året. Siffrorna, som redovisas av SVT:s Aktuellt och Dagens Nyheter, visar att flera sexuellt överförbara sjukdomar är vanligare än på flera år. Vanligast är just klamydia. Även antalet HIV-fall har ökat, från 123 i fjol till 154 i år.