Många unga tvångsvårdas

Mer än hälften av de ungdomar i Sörmland som förra året tvångsvårdades enligt Lagen om vård av unga, LVU, var femton år eller yngre. Det visar en rapport från Statens Institutionsstyrelse
20 av de 39 Sörmlandsungdomar som tvångsvårdades unligt LVU hade ännu inte fyllt 16. Fem av ungdomarna var äldre än 18 år. Statens Institutionsstyrelse, som gjort utredningen, bedriver dels vård av ungdomar med sociala problem, och dels vård av vuxna missbrukare.