Nytt boende för hjälpbehövande

Nu kan personer med dubbeldiagnos, det vill säga ett psykiskt funktionshinder kombinerat med drogmissbruk, få hjälp i Eskilstuna i en ny form av boende.
Nyligen öppnades ett boende med personal dygnet runt. Anna Fridell, enhetschef på Vuxenförvaltningen i Eskilstuna, välkomnar den nya satsningen. - Det är en bra början, och betyder för de med psykiska funktionshinder och allvarligt missbruk att de får möjlighet till ett bra boende, där de kan bo kvar, säger Anna Fridell. - Många av dem har ju en historia av att ha blivit vräkta många gånger. Enligt den senaste kartläggningen finns det cirka 100 personer i Eskilstuna med psykiska funktionshinder kombinerat med ett allvarligt alkoholmissbruk och ett femtontal bedöms ha så stora problem att de har behov av ett sådant här boende. Tidigare har politikerna i Eskilstuna sagt nej till en satsning på ett boende för personer med dubbeldiagnos, men nu har man kommit fram till en lösning där socialnämnden och vuxennämnden delar på kostnaderna för den här verksamheten. Och nu vill man till och med utöka verksamheten. - Man letar efter fler lägenheter, främst för kvinnorna, berättar Anna Fridell. - För man har gjort bedömningen att kvinnorna inte mår bra av att bo tillsammans med männen. Man vill i stället ha egna lägenheter för dem, så där letar man fortfarande.