Länet

Ingen lodjursjakt i Sörmland

Det blir ingen lodjursjakt i Sörmland i år. Naturvårdsverket har på fredagen beslutat om var det får bedrivas lodjursjakt under 2009 och Sörmland hör inte heller i år till de län där jakten tillåts.

Enligt Naturvårdsverkets handläggare, Klas Allander, är Sörmland ett viktigt spridningsområde när tyngdpunkten på lodjursstammen nu ska flyttas söderut, från renskötselområdena till södra och mellersta Sverige.

– Huvuddelen av lodjursstammen ska vara i mellersta och södra Sverige, utanför renskötselområdet, och det har gått ganska trögt. Därför får man vara ganska försiktig i spridningszonen, där Sörmland kan betraktas som ett spridningslän.

När tror du att det kan bli aktuellt att tillåta jakt här?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget. Det är dels en politisk fråga, om det kommer att bli en regionalisering här.  

Men Klas Allander tror att den regionalisering av besluten om jakt, som diskuteras och då i så fall länsstyrelserna tar över från Naturvårdsverket, kommer att innebära större gehör för jägarnas önskemål. Flera länsstyrelser vill att betydligt fler lodjur ska få skjutas än Naturvårdsverket idag ger tillstånd till.  

Jägareförbundet har ansökt om att få skjuta två lodjur av den beräknade stammen på 18 djur i Sörmland, men det blir det alltså inget av med.

Det var inte helt oväntat, säger Jonas Bergman, jägareförbundets jaktvårdskonsulent, som har viss förståelse för beslutet.

– Jag har förståelse för att man måste vara restriktiv när det gäller tilldelningar, men jag har kanske inte förståelse för att man inte ger jägaren möjlighet att åtminstone ha ett djur i avskjutning.

Varför är det så viktigt för jägarna i Jägarförbundet att få skjuta ett lodjur i Sörmland?

– Där det är infekterat mellan lodjur kontra tamboskap eller kontra vanligt vilt, så blir det en större acceptans med vetskapen om att man kan göra någonting. Det är nog naturligt i människan faktiskt.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se