Felaktiga reseråd

Nu i semestertider ges ofta många praktiska råd till utlandsresenärer. Men många av dem är missvisande, menar infektionsläkare Lars Rombo på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Han efterlyser nu en genomgång av vilka råd som bör ges till olika resmål.
Ett vanligt råd är att man ska ha långärmade ben och ärmar på sin kläder för att undvika malariamyggor menar Lars Rombo. Men det är ett ineffektivt sätt att undvika mygg säger han. Mycket effektivare är att använda någon form av myggmedel. Ett annat område där råden är många gäller mat och dryck. Till exempel att man ska undvika kranvatten helt när man är utomlands. Men det rådet tycker Lars Rombo är överdrivet eftersom det är så små mängder vatten man får i sig när man borstar tänderna. Lars Rombo är också kritisk till att rådgivningen, både i till exempel resemagasin och på vaccinationcentraler, inte fokuserar på de faror i utlandet som enligt statistiken är mycket farligare än infektioner. Nämligen trafikolyckor och drunkningsolyckor.