FLEN

Svårt att utreda nätmobbning för JK

JK har beslutat att inte utreda om flickorna som kränkte andra elever och en lärare på en blogg gjorde sig skyldiga till brott mot yttrandefrihetsgrundlagen, YGL.

Anledningen är att webbsidor med vissa undantag inte faller under YGL eller tryckfrihetsförordningen. JK överlämnar i stället ärendet till polisen i Sörmlands län. De inblandade går eller arbetar på Stenhammarskolan i Flen.