NYKÖPING

Inget stöd för att skjuta varg

LRF har inget stöd från vare sig länsstyrelsen i Sörmland eller från Sveriges Lantbruksuniversitets Viltskadecenter för kravet att få skjuta den varg som i höstas dödade 26 får på en gård mellan Buskhyttan och Nyköping.

Vargen har efter attacken setts vid flera tillfällen men det finns inga ytterligare rapporter om angripna djur.

Enligt Viltskadecenter så är den här vargen inte mer benägen att angripa tamdjur än andra vargar och skyddsjakt bör enligt centret därför inte tillåtas.

Länsstyrelsen säger att varg ska få förekomma i Sörmland men att det gäller för djurägare att skydda sig exempelvis med bättre stängsel.  LRF vill inte ha varg i Sörmland och har ansökt om skyddsjakt på vargen men Naturvårdsverket har ännu inte beslutat i frågan.