länet

Kontakter bäst för att få nytt jobb

Åtta av tio uppsagda tjänstemän i Sörmland fick i fjol nytt jobb genom Trygghetsrådet, TRR. Det enligt rådets egen statistik.      

I Sörmland sökte sig 188 personer i fjol till TRR och Av dem fick 144 personer ny anställning och 13 startade eget företag.

Det bästa sättet att hitta ett nytt jobb är enligt TRR kontakter; närmare sex av tio av de uppsagda tjänstemännen, som kontaktat TRR i Sörmland, hittade sitt nya arbete genom just sina kontakter.

Trygghetsrådet ägs av svenskt näringsliv och PTK