Elever riskerar att hamna utanför

Flera av länets kommuner vill ha det Individuella gymnasieprogrammet kvar - men risken finns att det kommer att försvinna. Det framkommer av kommunernas synpunkter på regeringens förslag att ta bort IV-programmet.
Holger Karlsson är handledare på IV-programmet på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna och han säger att risken är stor att eleverna på IV-programmet helt skulle hamna utanför samhället om det inte fanns.