KATRINEHOLM

Tågpendlare kritiska mot SJ

Många av de tågpendlare som jobbar på Inspektionen för arbetslöshets-försäkringen, IAF, i Katrineholm har problem med resandet.

Arbetstider och tågtider stämmer dåligt överens, förbindelserna i sommartidtabellen är dåliga och det faktum att man inte får resa med pendlarkort på X2000 är kritik som IAF i brev framfört till SJ.

Nu Katrineholms kommun in SJ och IAF till ett gemensamt möte om tågpendlingen.

– Genom att inbjuda SJ och IAF till ett gemensamt möte hoppas vi från kommunens sida kunna bidra till att underlätta dialogen mellan SJ och IAF, säger Mats Hedberg som är ortsutvecklingsstrateg på kommunen.