Byggen gör grannar oroliga

Boende vid Eskilhemsplan i Eskilstuna är oroliga för sina hus när byggandet av en brandstation och ett köpcenter kommer igång.
I ett brev till Eskilstuna kommun skriver en privatperson att sättningar i marken har gjort att en väg i området har spruckit och att det har gett sprickor i väggar i hans hus. Det är de här skadorna han tror kommer att förvärras och enligt brevet talar grannar i området också om sprickor i sina hus. Mannen ber nu kommunen att undersöka vad som kan hända med husen i området i samband med byggandet.