Salmonellaersättning kan bli fall för domstol

Trots diskussioner i går eftermiddag är Jordbruksverket och Lantmännen fortfarande oense om vem som ska stå för ersättningen till de gårdar som drabbats av salmonella via foder från Lantmännens fabrik i Norrköping.
Lantmännen anser att den så kallade zoonoslagen ska tillämpas. Lagen innebär att en gård som drabbas av en smittsam sjukdom har rätt till minst 50 procents ersättning från staten. Den som deltar i det frivilliga programmet för salmonellakontroll får 70 procent. Men Jordbruksverket tycker att det är skadeståndslagen som ska tillämpas, eftersom man anser att det är Lantmännen som har slarvat i sin hantering. Skadeståndsreglerna säger att de drabbade lantbrukarna ska ersättas fullt ut av den som vållat skadan. De båda parterna står långt från varandra och det finns en uppenbar risk att ärendet får avgöras i domstol, rapporterar TT. Det är närmare 200 miljoner kronor som står på spel.