EG-kommissionen kritisk mot Eskilstuna

EG-kommissionen står fast vid att Eskilstuna kommun gjorde fel när man inte lät flera företag lägga anbud på kontraktet när man skulle bygga bland annat idrottsarenan Tunavallen.
EG-kommissionen anser att samma anbudsförfarande ska gälla för övriga anläggningsarbeten i kontraktet som ännu inte är slutförda. Tidigare har EG-kommissionen klandrat Eskilstuna kommun för att inte fler företag fick lämna anbud när Tunavallen och två andra idrottsarenor och bostäder skulle byggas. Nu menar man att en sådan upphandling där flera företag lämnar anbud ska gälla även de gatu- och anläggnings- och avloppsarbeten som fortfarande återstår. Detta är arbeten som kommunen visserligen kan ta betalt för, men indirekt tjänar ändå Peab på affären, eftersom kostnaderna är avdragsgilla. Eskilstuna kommun betalar också Peabs investeringar genom att hyra anläggningarna från företaget på ett 25-årskontrakt för sammanlagt 108 miljoner kronor. Det är långt över EG-kommissionens accepterade maxbelopp för investeringar - som går vid närmare 44 miljoner kronor. Svenska myndigheter har tidigare medgett att upphandlingen gått felaktigt till, men anser inte att man har skyldighet att häva ett byggkontrakt efter att det har påbörjats. Man har inte heller meddelat om arbetena är färdiga eller inte - och därför anser EG-kommissionen att de fortfarande pågår. Nu har Eskilstuna kommun fram till den sista juli på sig att lämna synpunkter till i första hand Nämnden för offentlig upphandling. EG-kommissionen inväntar ett yttrande till den 11 september.