TROSA

Går mot strömmen med positivt bokslut

När många kommuner har svårt att få budgeten att gå ihop sticker Trosa ut hakan med ett positivt bokslut för 2008. Det preliminära bokslutet blev plus 12, 9 miljoner kronor, vilket var drygt 8 miljoner över budget.

Det positiva resultatet beror enligt kommunen bland annat på att Trosa förberedde sig på att sämre tider kunde komma och gjorde därför avskrivningar och satte av pengar i en central buffert.

Trosa kommuns preliminära bokslut för 2008:
Resultat: + 12,9 mkr
Budgeterat resultat: +4,5 mkr
Kommunens omslutning: 500 mkr