FLEN

Stödbeskeden tar lång tid i Flen

I Flen tar det längst tid att få beslut om försörjningsstöd jämfört med Katrineholm och tio andra mindre kommuner.
Det visar en utredning som bland annat Sveriges kommuner och landsting står bakom.

Det gäller hur lång tid det tar för en person från den första kontakten med socialtjänsten tills beslutet om försörjningsstöd.

Det tar i snitt 31 dagar jämfört med 14 i Katrineholm. I flera kommuner tar det kortare tid.

Undersökningen visar också att Flen har den högsta kostnaden per invånare för barn - och ungdomsvård av de kommuner som finns med i undersökningen.