eskilstuna

Vill inte komma hem

Eskilstuna har tvingats placera ett antal personer med rätt till kommunalt stöd utanför den egna kommunen. Nu planerar vuxenförvaltningen att ta hem dem och ge dem det boende med stöd de behöver.

I den här planeringen har kommunen nu fått indikationer via företrädare för brukare att de inte vill flytta tillbaka.

Eskilstuna kommun har därför vänt sig till Socialstyrelsen om råd hur man ska hantera en sådan situation.

Kommunen vill nu veta om de i så fall kan bryta det vårdkontrakt som upprättats utanför kommunen och låta brukaren söka hjälpen i en annan kommun.