Eskilstuna

Brunell kan bli ordförande i Guif

Den avgående chefen för barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna, Rolf Brunell, är beredd att ta över ordförandeskapet i Guif om den nuvarande Jan Fredriksson inte vill fortsätta. 

Brunell är föreslagen att ta över efter avgående Jan Fredriksson, som inte har tid för uppdraget.

– Jag tycker egentligen att nuvarande ordförande Jan Fredriksson ska sitta kvar. Han är duktig, driftig och dynamisk på olika sätt, men jag förstår att han har svårt att få i hop livspusslet, med ett stort företag i uppbyggnadsskedet och engagemang i näringslivet och familj och så. Jag hoppas att han är kvar. Jag hoppades att jag skulel kunna avlasta honom när det gäller operativa uppgifter.

Jan Fredriksson blev ordförande 2006 och tog över efter Anders Krafft. Rolf Brunell har ett förflutet som elitspelare i Guif på 60-talet.

– Utgångspunkten från Jan är att han har gjort sitt, men jag hoppas fortfarande att han är kvar, men får jag en förfrågan så kommer jag att tacka ja, säger Rolf Brunell.

Reino Helin
reino.helin@sr.se