Eskilstuna

Skolbesparingar klubbade

Idag klubbade barn- och utbildningsförvaltningen fast hur mycket pengar Eskilstunas skolor måste spara de kommande åren på grund av den ekonomiska krisen. Den totala summan blir 82 miljoner kronor till och med 2010. Men det är fortfarande oklart vilken eller vilka skolor som hotas av nedläggning.

-– Idag har vi tagit beslut om att skolpengen kommer att sänkas och vi har fattat beslut om att tillsätta en lokalutredning som ska titta på vilka skolor vi inte ska ha kvar i höst, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande, socialdemokraten Johan Nilsson.

Barn och utbildningsnämnden har nu tagit ett beslut om hur mycket pengar man behöver spara, och från vilka områden. Den slutgiltiga summan blev 82 miljoner, trots statens ekonomiska stöd till kommunerna under 2010. Det motsvarar 160 tjänster inom, förskolor, grundskolor och gymnasier.

Men då har man inte räknat in att privatskolan British Junior kommer starta i höst, med andra ord kommer ungefär 400 elever försvinna från de kommunala skolorna, kommunen får in mindre pengar och ännu fler tjänster blir därmed hotade.

Kommunen prioriterar dock att spara in på skollokaler istället för tjänster, vilket kan rädda en del hotade jobb. Men det innebär också att flera skolor hotas att läggas ner. Exakt hur många och vilka skolor som kommer läggas ner redan till hösten är klart inom tre veckor.

Förskolan kommer lindrigast undan. Värst blir det för grundskolorna och gymnasierna. Ett exempel är Rinmangymnasiet som måste spara in 3,2 miljoner till och med 2010. Det är ungefär sju heltidstjänster.

– Det är en oerhört otäck situation vi har hamnat i. Kommunen tappar i 220 miljoner i skatteintäkter jämfört med tidigare prognos. Jag tror inte att det är färdigt med det. Vi har inte sett botten än. Skolan står för nästan 50 procent av kommunens ekonomis. Då kan vi inte stå opåverkbara, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Nilsson.

Johan Nilsson-Hamne
johan.nilsson-hamne@sr.se