Sörmland

Liten respons på ledamöters bloggar

Det är litet intresse för riksdagsledamöternas bloggar på nätet. Mer än var tredje av de drygt 80 riksdagsledamöter som bloggar får inga kommentarer alls om det de skriver, enligt Dagens Nyheter, som har granskat bloggarna under mars månad.

Minst intresse mätt i antal kommentarer var det för Kristdemokraternas bloggare. Sex av partiets ledamöter bloggade och hade sammanlagt fyra kommentarer.

Miljöpartiets riksdagsledamot för Sörmland, Gunvor Ericsson, hade 12 kommentarer, lika många som miljöpartiets Maria Wetterstrand och i topp för miljöpartiet.

Anna König Jerlmyr (M) och Luciano Astudillo (S) hade flest kommentarer, 1 038 respektive 835, men det förklaras med att de bloggar mot varandra på Expressens hemsida. På tredje plats finns Johan Linander (C) med 170 kommentarer på sin blogg.