SÖRMLAND

Landstinget klarar inte vårdgarantin

Landstinget klarade inte av att leva upp till vårdgarantin förra året. Det visar en granskning av förra årets verksamhet som revisorerna har gjort.

Läkarbristen är en avgörande faktor för att alla vårdcentraler inte kan erbjuda läkarbesök inom sju dagar.

Inom specialistsjukvården ökade visserligen andelen behandlingar som startade inom 90 dagar från 54 procent i början av året till drygt 70 procent i slutet av förra året, men antalet patienter som väntat över 90 dagar har trots detta inte minskat.