ESKILSTUNA

Advokat prickad av advokatsamfundet

En advokat från Eskilstuna har straffats av advokatsamfundets disciplinnämnd för brott mot god advokatssed.

Advokaten företrädde en Strängnäsbo i en tvist om en bilaffär.

Efter många turer fram och tillbaka valde advokaten att avsäga sig uppdraget.

När Strängnäsbon då ville ha de handlingar som fanns i ärendet skickade advokaten dem mot postförskott på nästan 35 000 kronor.

Enligt disciplinnämnden var det fel att försöka ta betalt, eftersom handlingarna inte kostat så mycket att ta fram.

Därför har advokaten från Eskilstuna fått en erinran, som är advokatsamfundets lägsta bestraffningsform.