Eskilstuna

Föroreningar hindrar konstgräsplan

Marken på Torshargs idrottsplats i Torshälla är förorenad och därför skjuts investeringen av en konstgräsplan i området på framtiden. Det uppger Torshälla stads förvaltning. Provborrningar har visat att marken är förorenad eftersom den vilar på en gammal bränntipp. Höga halter av metaller har påträffats i bränntippen som ligger under den nuvarande grusplanen.

Det finns troligen även föroreningar i gräsplanen och grundvattnet i området är förorenat. Den nuvarande gräsplanen anses inte vara hälsofarlig att använda.

Däremot ska man inte dricka bäckvattnet och inte heller använda vattnet till bevattning eftersom man inte vet hur förorenat bäckvattnet är. Anläggningen av konstgräset skulle starta till sommaren, men nu är det osäkert när det kan bli av.

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har gett kommunledningskontoret, mark- och fastighetsenheten, i uppdrag att lämna en redovisning för vad de tänker göra och kräver att de ska göras fler provtagningar på nuvarande gräsplan.