SÖRMLAND

Sarah sågar anonym anmälan

Sarah Wägnert, undersköterska från Eskilstuna, sågar regeringens förslag att låta den som anmäler vanvård och övergrepp i äldrevården vara anonym.

Sarah Wägnert anmälde missförhållanden inom äldrevården i Stockholm 1997 och gav med det namn åt den nya lagen lex Sarah.

Det var på det privata vårdhemmet Polhemsågrden, som efter Sarah Wägnerts modiga ingripande återgick i kommunal regi.

Hennes handlande fick stor uppmärksamhet i Sverige och gav upphov till en ny lag, lex Sarah, till stöd för att anställda inom äldrevården skulle kunna anmäla övergrepp eller andra missförhållanden.

Nu föreslår alltså kristdemokraten Maria Larsson en förändring av lex Sarah så att anmälningarna ska kunna göras anonymt. Det för att anmälningarna blivit så få och för att de som anmäler inte ska behöva konfronteras med sina chefer dit anmälningarna måste göras.

– Anonyma anmälningar är aldrig bra, tycker Sarah Wägnert och tillägger.

– Det måste ju alltid finnas någon att gå tillbaka till och kontrollera hur det egentligen var och det går ju inte om anmälaren är anonym, säger hon.

Hon vill i stället att det ska finnas en oberoende instans dit man vänder sig med sin anmälan och där skulle sedan anmälningarna samlas och skapa en bank för utveckling av äldrevården i Sverige.

Reino Helin
reino.helin@sr.se