ESKILSTUNA

Eskilstuna friidrott får nytt pris

Eskilstuna Friidrottsförening uppmärksammas för sin framgångsrika ungdomsverksamhet. Idag fick man 20 000 kronor ur Konungens Jubileumsfond, och det är främst de sociala- och integrationsinriktade insatserna som prisas.

Bengt-Olof Eskilsson och Naji Mohsin tog emot stipendiet för föreningens räkning. Man har idag ungefär 850 medlemmar varav 500 är aktiva barn- och ungdomar i verksamheten.

Det kostar bara 50 kronor per år att vara med i Eskilstuna Friidrottsförening och målet är att bedriva idrott så att människor utvecklas såväl fysiskt och psykiskt, som socialt och kulturellt. Över 40 procent av medlemmarna har utomnordisk bakgrund och könsfördelningen bland de aktiva är också nästan jämn.