SÖRMLAND

Lärarförbundet vill se skolsatsning

”Låt inte barnen betala krisen!” Det är uppmaningen från fem representanter från Lärarförbundet som har skrivit ett brev till politikerna i Mälardalen.

Lärarförbundet pekar bland annat på att politikerna i Mälardalsrådet kommit till slutsatsen att det behövs mer utbildning i regionen för att i framtiden stärka områdets konkurrenskraft.

Samtidigt menar lärarna att det i en undersökning har kommit fram att tre fjärdedelar av kommunerna i Mälardalen inte når upp till utnämningen ”Bästa skolkommun”.

Om Mälardalsrådet vill göra allvar av att satsa på regionen behöver man satsa mer pengar på skolorna menar Lärarförbundet i brevet.