nyköping

Personalen låg och sov

En patient på äldreboendet Fruängskällan i Nyköping fick vänta en halvtimme innan personalen besvarade hennes larm. Orsaken var att den ansvariga för enheten låg och sov på sitt arbetspass.

Händelsen, som inträffade i mars, har nu Lex Sarah-anmälts och Nyköpings kommun betraktar det här som ett mycket allvarligt missförhållande.

Kommunen anser också att övrig personal på äldreboendet gjort fel. Övrig personal upptäckte redan efter tio minuter att larmet inte besvarats på den aktuella enheten, men gick först upp för att kolla varför den ansvariga inte svarat på larmet. Först 20 minuter efter att de upptäckt det obesvarade larmet gick de och såg till patienten.

Kvinnan som larmade kom inte till skada på grund av att hon fick vänta på personalen. Hon ville bara förvissa sig om att hennes fönster var stängt.