OXELÖSUND

Oxelösund kan få centraliserat styre

De politiska nämnderna i Oxelösund kan komma att förlora sitt inflytande över kommunens ekonomi den närmaste framtiden. Alla beslut om nedskärningar ska fattas direkt av kommunstyrelsen, enligt ett förslag som nu ska utredas av kommunchefen.

Tanken är att beslut om nedskärningar ska kunna tas snabbare så att kommunen kan tackla budgetunderskottet effektivare. Centraliseringen ska vara tillfällig enligt förslaget, och pågå under 2009 och troligen också under 2010, eller tills kommunens ekonomi är i balans.

– Vi anser att läget är så allvarligt att vi behöver centralisera den ekonomiska styrningen, säger Benita Vikström, kommunstyrelsens ordförande.

I nuläget måste alla ekonomiska beslut först gå genom den nämnd som är ansvarig för verksamheten, innan kommunstyrelsen tar ställning i frågan. Nu ska verksamhetscheferna istället rapportera direkt till kommunstyrelsen, enligt förslaget.

Det är kommunstyrelsen som har givit kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheterna för en politisk centralisering. Men initiativet kommer från kommunchefen själv, enligt Benita Vikström, kommunstyrelsens ordförande.

Enligt Benita Vikström finns det flera fördelar med att nämnderna slipper ägna sig åt ekonomiska frågor. Nämnderna kan fokusera mer på andra frågor, som vision och utveckling med ett tydligt medborgarperspektiv, menar hon.

Vad finns det för nackdelar med en politisk centralisering?

– Centralisering innebär alltid att det är färre som ser problemen, att kunskapen inte blir lika djup som den blir i nämnderna, säger Benita Vikström.

Utredningen om en politisk centralisering ska vara klar i slutet av maj, därefter ska kommunfullmäktige rösta om förslaget.