ESKILSTUNA

Munktell kan bli bostadsområde

Det kan bli upp till 300 nya lägenheter i Munktellstaden i Eskilstuna. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunen tar fram en ny detaljplan för området som tillåter bostäder.

För att kunna bygga lägenheter i området kommer det bli nödvändigt med marksanering där det tidigare har varit industrier och en del verksamheter skulle flyttas ut till industriområden.

Värmeverket kommer inte kunna flyttas, men det är möjligt att dess miljöpåverkan kan minskas för att inte störa boende.

Att göra om Munktellstaden skulle också kräva en bättre trafikstruktur och en allmän upprustning för skapa en trevligare boendemiljö, enligt förvaltningens förslag.