ESKILSTUNA

Studenter till MDH från L’Aquila

På grund av jordbävningen i Italien i början av april har fem forskare och studenter från universitetet i L’Aquila omplacerats till Akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola.

Högskolan har sedan länge ett samarbete med universitetet.

Flera personer vid högskolan har hjälpt till med att ordna praktiska detaljer för att så snabbt som möjligt kunna ta emot gruppen.

Gruppen från Italien kommer att stanna på högskolan till september, då man räknar med att läget i L’Aquila stabiliserats.