SÖRMLAND

Icke-certifierat rötslam sprids i Trosa

Trots att Trosa profilerar sig som en eko-kommun sprider kommunen rötslam som inte är certifierat enligt de miljökrav som ställs. Rötslam kan innehålla tungmetaller och andra miljögifter.

Slam från vattenreningsverken i Katrineholm och Trosa återförs till jordbruksmark i länet, och för att säkerställa att det inte innehåller för stora mängder tungmetaller och andra miljögifter kan kommunen låta certifiera slammet.

Katrineholm har låtit certifiera sitt rötslam enligt miljöcertifieringssystemet REVAQ, men Trosa når inte upp till dessa krav idag. Trots att Trosa profilerar sig som en eko-kommun sprider kommunen rötslam som bara uppfyller miljölagstiftningens högre gränsvärden.

Även om det finns miljövinster med att återföra de näringsämnen som finns i slammet, ifrågasätter Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson om  Trosa bör sprida rötslam som inte är REVAQ-certifierat.

– De lagstadgade kraven är inte tillräckligt skarpa. Jag tycker att de kommuner som är öppna för slamspridning åtminstone måste finnas med i REVAQ-processen, säger Mikael Karlsson.

Bo Rundqvist, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Sörmland, är också kritisk till att Trosa kommun sprider slam som inte är certifierat enligt REVAQ.

– Det är synd. De säger själva att de har en kvalitet som håller REVAQ. Varför då inte REVAQ-certifiera det så vi kan tro på det? Är det certifierat enligt REVAQ kan vi lita på att de håller de gränsvärden som är satta, säger Bo Rundqvist.

– Det kostar väl en slant, som alla certifieringar. Men ska vi kunna kalla oss eko-kommun i Trosa tycker jag absolut att de ska göra det, säger han.

Trosas kommunekolog, Karl-Axel Reimer, håller med om att det är en brist att man inte är certifierade, men att kommunen arbetar för att bli det.

– Jag tycker vi ska gå mot certifiering. Vi planerar nu för ett nytt lokalt reningsverk i Trosa och där är certifiering en förutsättning, säger han.