NYKÖPING

Allt fler barn omhändertas

Ökningen av barn och unga i Nyköping som placeras i familjehem eller på institution, har ökat kraftigt. Antalet barn och unga som tas om hand av kommunen ökade med femtio procent under årets första tre månader.

I mars månad var 100 barn och ungdomar i kommunen omhändertagna.

På grund av det ökade antalet placeringar, men också på grund av att ökat antal placeringar av vuxna med missbruk och ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, har sociala divisionen i Nyköping nu ett underskott på drygt 1 miljon.