SÖRMLAND

Svårt sjuka får god vård i Sörmland

Sörmland ligger tillsammans med Östergötland och Stockholm i topp när det gäller vård i livets slutskede. Det visar en kartläggning från Nationella rådet för palliativ vård. Sörmland satsar särskilt på att ge god vård till patienter som vårdas i sitt eget hem.

Enligt den nya undersökningen som Nationella rådet för palliativ vård gjort får landstinget i Sörmland bland annat beröm för den breda aktiviteten över hela länet.

Att Sörmland ligger i topp beror på att landstinget gjort en systematisk satsning på vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Det menar Jan-Erik Westlin, överläkare vid Onkologkliniken i Sörmland.

– Det är resultatet av en målmedveten satsning, säger Jan-Erik Westlin.

Bland annat har landstinget gjort satsningar på att ge god vård till patienter som vårdas i sitt eget hem.

Det är stora skillnader i landet när det gäller vård i livets slutskede. Bara en minoritet av de svårt sjuka patienterna får lindrande specialistvård som fungerar tillfredställande. Många av dem vårdas på en akutvårdsavdelning eller på ett kommunalt vårdhem där alltför få i personalen har utbildning i palliativ vård, och på många ställen i landet är smärtlindringen eftersatt.

– Man är nog väldigt väldigt rädd för de starka medicinerna, och man är rädd för att ge alltför stark medicin. Och det gör att man kanske håller igen, säger Jan-Erik Westlin.

Inom läkarutbildningen satsas inte heller mycket krut på vård i livets slutsede. Bara några timmar avsätts för att lära sig hur man behandlar en döende människa. Och Jan-Erik Westlin har inte mycket till övers för den utbildningen.

– Jag måste säga att den utbildningen jag har fått, den har inte stämt, säger han.