ESKILSTUNA

"HBT-certifiera kommunen"

Folkpartiet i Eskilstuna vill HBT-certifiera kommunens verksamheter. Till att börja med vill partiet att ungdomsmottagningen HBT-certifieras, så att homo- och bisexuella samt transpersoner som går dit kan vara säkra på att bli mottagna på ett bra sätt.

– Att vi valde ungdomsmottagningen beror på att det är en känslig tid i livet, tonåren, och att ungdomsmottagningen är den del av kommunens verksamhet som jobbar mycket med samlevnad, relationer och sexualitet, säger Niklas Frykman, Folkpartiets gruppledare.

Folkpartiet lämnade på torsdagen in en motion, ett politiskt förslag, om HBT-certifiering till kommunfullmäktige i Eskilstuna.

I motionen föreslår partiet att ungdomsmottagningen HBT-certifieras, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att långsiktigt arbeta för HBT-certifiering av övrig kommunal verksamhet.

HBT-certifiering innebär att personalen inom en verksamhet utbildas i att bemöta homo- och bisexuella samt transpersoner på ett bra sätt.

Det kan till exempel handla om att barnmorskan inte förutsätter att tjejen som kommer in till mottagningen är heterosexuell, utan är medveten om att hon kan vara både homo eller bi. Det kan också handla om att vårdpersonalen är medveten om att en person kanske inte identifierar sig som en tjej fast personen ser ut som en tjej.

Certifieringen utfärdas av RFSL, Riksförbundet för HBT-personers rättigheter.

Det finns två poänger med certifieringen enligt Anette Sjödin som är certifieringsansvarig på RFSL. Dels att vårdpersonalen får utbildning, men också att verksamheten kan visa utåt att personalen har den här kompetensen, så att folk faktiskt vågar gå dit.

– Många homo- och bisexuella och transpersoner har erfarenhet av att bli antingen dåligt bemötta, eller att bli bemötta på ett sätt som inte passar, det vill säga att man blir tagen för att vara heterosexuell eller ha en annan könsidentitet än den man har, säger Anette Sjödin.

Om en lesbisk gravid kvinna kommer till en barnmorskemottagning med sin partner, är det till exempel lätt hänt att partnern blir betraktad som en väninna, istället för som en blivande förälder till barnet.

Certifieringen kostar en del pengar, eftersom vårdpersonalen ska utbildas i flera omgångar. Hur mycket det skulle kosta att certifiera en ungdomsmottagning kan Anette Sjödin inte svara på, men de verksamheter som RFSL hittills certifierat har fått betala mellan 60 000 och 100 000 kronor. Det har då handlat om större verksamheter, som vårdcentraler.

– Om flera ungdomsmottagningar går ihop kan man få ner kostnaden, säger Anette Sjödin.

Ekonomin i Eskilstuna är som bekant dålig, men folkpartiets Niklas Frykman anser att kommunen måste kunna satsa på såna här saker ändå.

– Även i ett trängt ekonomiskt läge så kan man inte bara backa och spara, utan måste även titta litegrann framåt. Att HBT-certifiera ungdomsmottagningen kostar inte särskilt mycket. Sen, när ekonomin blir bättre tycker jag kommunen ska gå vidare och titta på fler verksamheter, säger Niklas Frykman.

Petra Levinson
petra.levinson@sr.se