ESKILSTUNA

Skolan gjorde inte tillräckligt för mobbad

Eskilstuna kommun får kritik från Skolinspektionen. Anledningen är att kommunen inte gjort tillräckligt för att hjälpa en högstadieelev som blivit trakasserad.

Enligt elevens mamma pågick trakasserierna under flera års tid. I perioder valde eleven att stanna hemma från skolan på grund av mobbningen.

Vid en elevvårdskonferens berättade eleven att han blivit verbalt kränkt av flera elever på skolan. Men skolan utredde inte det här eftersom den ansåg att påståendet var för allmänt hållet. Det får kommunen kritik för från Skolinspektionen.

Det hela slutade med att eleven fick byta skola. Skolinspektionen skriver att kommunen kunde ha gjort mer för att stoppa kränkningarna.