SÖRMLAND

Avtal om Citybanan försenas

De kommuner och landsting som lovat att vara med och finansiera Citybanans dragning genom Stockholm hinner inte skriva på det framförhandlade avtalet innan tidsfristen går ut den 1 juli. Skälet är att den kommunala redovisningslagen måste ändras för att kommuner och landstingen ska kunna delta ekonomiskt i projektet.

Det konstaterar ordföranden i den delegation som förhandlat fram medfinansieringen. Han föreslår att avtalet ändras så att alla parter ska ha skrivit på senast den 30 november.

Citybanan är en pendeltågstunnel under Stockholm som ska öka spårkapaciteten och punktligheten och göra järnvägsnätet mindre störningskänsligt. Projektet beräknas kosta drygt 16 miljarder kronor.