Eskilstuna

Nej till fler friskolor

Barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna säger nej till Engelska skolans ansökan om att få starta en fristående grundskola för årskurs 4-5 från och med läsåret 2010/2011. Engelska skolan finns redan i Eskilstuna, men vill utöka sin verksamhet, men kommunen anser att det får för stora ekonomiska effekter för den kommunala skolan.

Eftersom en annan friskola, British junior startar i höst och bedriver en del av undervisningen på engelska, precis som den Engelska skolan, så anser kommunen att en utökning inte tillför något.

Det definitiva beslutet tas av Skolverket. Barn- och utbildningsnämnden beslutade igår också att säga nej till en etablering av friskolan Lärande i Östergötland, framförallt eftersom kommunen menar att det påverkar den kommunala skolekonomin negativt.