SÖRMLAND

"Kustnära fisket är dödsdömt"

Det kustnära yrkesfisket i Sörmland är dödsdömt. Det menar fiskekonsulent Sten Nilsson på länsstyrelsen. Enligt Sten Nilsson så har antalet gråsälar nu blivit så många att det inte finns någon möjlighet att rädda kustfisket.

Det kustnära fisket i Sörmland kommer inte överleva, menar Sten Nilsson.

Orsakerna är flera - dels är intresset från en yngre generation att ta över i stort sett obefintligt och medelåldern bland de idag 14 licensierade fiskarna ligger en bit över 60.

Dels har flera fiskarter minskat kraftigt vilket gör att fångsterna går ned, och till det kommer alltså det ökade sälbeståndet.

De tio sälar som får avlivas i Sörmland genom skyddsjakt gör enligt Sten Nilsson varken till eller från och den masslakt på säl som skulle krävas är omöjlig att få acceptans för.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se