eskilstuna

Sommarskola erbjuds

På sju skolor i Eskilstuna kommer man i sommar att erbjuda sommarundervisning efter att kommunen fått bidrag av Skolverket. Sommarskolan riktar sig till elever som under terminen har haft svårt att nå målen i utbildningen. Totalt kommer det att finnas plats för drygt 230 elever att få extra undervisning under sommaren