Sörmland

"Markägare betalar för mycket skatt"

Varannan markägare i Sörmland betalar för hög fastighetsskatt. Det hävdar Villaägarnas riksförbund som kräver att Regeringen slopar nuvarande taxeringssystemet. Förbundet anser att det inte går att ha ett system som ger felaktiga skatter.

Vid årets taxering är obebyggda tomter felvärderade med i genomsnitt 36 procent. Drygt hälften av tomterna i Sörmland har fått ett för högt taxeringsvärde och därmed för hög fastighetsskatt. I genomsnitt betalar tomtägarna 1 400 kronor för mycket i fastighetsskatt årligen. Värst drabbas en tomtägare i Trosa som får betala 23 000 kronor för mycket i skatt, enligt Villaägarna.