SÖRMLAND

Radonbidragen ökar

Fler och fler får bidrag för att sanera sina hus från radon. Det framgår av siffror från Boverket. Utbetalningen av bidrag för åtgärder mot radon har ökat stadigt dom senaste åren, och i Sörmland har närmare 1 000 hushåll fått bidrag för radonsanering, sen det började att betalas ut i mitten på nittiotalet.

Totalt har drygt nio miljoner kronor betalats ut här i länet.

Mest radonpengar betalas ut i Västmanland. Skåne och Norrbotten har de lägsta bidragen.