SÖRMLAND

"Boskapshundar ska inte vara aggressiva"

Boskapsvaktande hundar används idag på flera håll i Sverige för att skydda tamdjur mot rovdjur som varg, lo och björn. Det är stora hundar som kan upplevas skrämmande för den som råkar stöta på en vid en passage genom en fårhage. Men Linn Svensson som ansvarar för den utvärdering av boskapsvaktande hundar som Viltskadecenter gör på uppdrag från Naturvårdsverket, ser inte det här som en inskränkning av allemansrätten.

– De här hundarna ska inte vara aggressiva mot folk. Har man fått en hund som visar sig vara aggressiv mot folk tar man bort den, säger Linn Svensson.

Enligt Linn Svensson undviker många människor redan idag hagar där det finns hästar eller en tjur, och skillanden skulle inte bli så stor om det istället var en boskapsvaktande hund i ett hägn med får.

I Sörmland finns det ännu ingen boskapsvaktande hund, men enligt Linn Svensson finns det möjlighet att få tillstånd även här. I dagsläget finns det ett 50-tal hundar i landet, som ingår i Viltskadecenters utvärdering.

Eftersom det i Sörmland hittills inte gått att ge någon varg en fristad på grund av att så få tamdjursägare satt upp rovdjurssäkra stängsel, tycker Länsstyrelsen att det vore bra om någon tamdjursägare här ville testa en hund, och bidrag för det kan beviljas.

Det har också förekommit kontakter mellan en djurägare som haft rovdjursangrepp och Länsstyrelsen om detta. Men eftersom den varg som varit i Sörmland de senaste månaderna avlivades förra veckan, är det inte längre lika självklart att Länsstyrelsen skulle bevilja något bidrag för en hund.

– I och med att det inte finns någon varg kvar är det svårt att se om den här hunden har någon effekt, säger Helena Söderlund, jakt- och viltskadehandläggare på Länsstyrelsen.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se