MARIEFRED

Finsk skola modell för ny friskola

Gripsholmsskolan, en friskola som startar till hösten i Mariefred, hämtar stor inspiration från det finska skolsystemet.

Finlands 15 åriga elever får gång på gång toppresultat i bland annat matematik, läsning och naturkunskap, enligt internationella kunskapsmätningar.

Gripsholmskolan kommer att följa den svenska skolplanen men vill också hämta de bästa ur det finska skolsystemet. Typisk för det finska skolsystemet är bland annat de barn som har lite svårare för att hänga med i skolarbete får specialundervisning redan under det första året. medan man Sverige gärna inväntar att barnet ska bli socialt moget.

Och i den finska skolan ligger fokus redan från start på kunskapsinhämtning medan svenska lärare hellre fokuserar på barnen sociala välbefinnande.

Karin Frimodig
karin.frimodig@sr.se