NYKÖPING

Ny camping i Nyköping

Nyköping kan komma att få en ny campingplats. Det är en fastighetsägare som vill anlägga en camping för husvagnar och ett vandrarhem på fastigheten Baggetorp, nära Sibro mellan sjöarna Båven och Lidsjön. Fastighetsägaren har ansökt om att detaljplanen ska ändras för att möjliggöra campingen.