ESKILSTUNA

"Vi vill sudda bort fördomarna"

Företag i Eskilstuna ska samarbeta med kommunen för att utomeuropeiska invandrare som är arbetslösa ska få in en fot på arbetsmarknaden. Europeiska socialfonden har beviljat Eskilstuna kommun drygt 6,4 miljoner till ett särskilt projekt.

Enligt Eskilstuna kommun så har exempelvis somalier svårare än andra invandrargrupper att komma in på den svenska arbetsmarknaden, och det är främst somalier som kommer få ta del av utbildningsinsatserna.

– Det är jätteroligt att vi fått pengar och via de pengarna får möjlighet att göra något för den här gruppen som har svårt att få arbete i Sverige, säger Kenny Sjöberg, som är projektledare.

Det handlar dels om att höja deltagarnas kunskaper i svenska, men också att ge dem möjlighet att praktisera på olika arbetplatser.

– Och sedan att vi suddar bort de fördomar som finns i samhället mot att anställa somalier, säger Kenny Sjöberg.

Förutom projektet i Eskilstuna, får fyra andra projekt i Sörmland pengar från Europeiska socialfonden. Totalt rör det sig om 30 miljoner kronor som ska användas för att höja kompetensen i olika företag och få ut människor på arbetsmarknaden.

När det gäller utomeuropeiska invandrare ska kommunen och näringslivet samarbeta så att de som är arbetslösa lättare ska kunna få arbetsplatsförlagd utbildning och praktik inom bland annat hotell- och restaurangbranschen.