SÖRMLAND

Få journalister har utländsk bakgrund

Knappt sex procent av de journalister som arbetar med lokala medier i Nyköping och Eskilstuna har utländsk bakgrund. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Sörmland har gjort. Bland befolkningen är motsvarande siffra nära 20 procent.

I vår kartläggning har vi använt Statistiska centralbyråns definition av utländsk bakgrund – att man är född utomlands eller att båda ens föräldrar är födda utomlands.

Arne G Jonsson är med i ledningen på tidningen Folket, där en av 24 utbildade journalister har utländsk bakgrund.

– Det är ju inte alls bra att det ser ut på det här sättet, säger Arne G Jonsson.

Arne G Jonsson anser att sammansättningen bland journalisterna på redaktionen borde ligga så nära befolkningen som möjligt.

– Man bidrar ju med sina erfarenheter och det påverkar diskussionerna på jobbet, säger han.

Men trots att flera av de mediechefer som Sveriges Radio Sörmland varit i kontakt med håller med Arne G Jonsson om att mångfald inom journalistkåren är önskvärd, så lyser journalister med utländsk bakgrund med sin frånvaro.

25 procent av befolkningen Eskilstuna och 12 procent av befolkningen i Nyköping har utländsk bakgrund, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Men inom de lokala medierna – tv, radio och tidningar – i samma städer har knappt sex procent av journalisterna utländsk bakgrund.

Enligt Heike Graf, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, kan en förklaring vara att personer med utländsk bakgrund ofta har mindre kontaktnät än personer med svensk bakgrund. Språket kan också vara ett hinder.

Dessutom är det få personer med utländsk bakgrund som utbildar sig till journalister. Enligt Heike Graf är det mer populärt bland vissa invandrargrupper att studera till exempelvis läkare eller advokat.

– Att bli journalist är inte så ansett, säger Heike Graf.

Karin Frimodig
karin.frimodig@sr.se