NYKÖPING

Bärbara datorer till eleverna

Elever inom den kommunala gymnasieskolan i Nyköping kan få egna bärbara datorer. Enligt ett förslag till kommunstyrelsen ska 300 bärbara datorer köpas in.

Det är eleverna på de estetiska och ekonomiska gymnasieprogrammen som ska få datorerna. Syftet är enligt kommunen att förbättra undervisningen.

Det hela kommer kosta tre miljoner kronor och ska utvärderas för eventuell fortsättning på ytterligare gymnasieprogram.

På måndag 22 juni behandlas ärendet i kommunstyrelsen som först måste godkänna projektet.