Eskilstuna

Rådgivningsbyrå läggs ner

Rådgivningsbyrån Hera för kvinnor med alkoholproblem i Eskilstuna läggs ner. Syftet med rådgivningsbyrån har varit både att ge stöd till kvinnor som är oroliga för sin alkohol- eller droganvändning och att ta emot kvinnor som blivit utsatta för hot och våld.

Byrån har drivits som ett ettårigt projekt med pengar från Länsstyrelsen, men har haft så få besökare att kommunen nu väljer att avsluta projektet. Bara mellan fem och tio personer har besökt rådgivningsbyrån, enligt kommunen. Desto fler har istället sökt sig till öppenvårdsmottagningen Vägen.

-- Fler och fler har upptäckt Vägen och vi såg inte att Hera behövdes, säger Pia Andersson, enhetschef på för vuxen- och beroendeenheten i Eskilstuna.

Nyligen blev det också klart att öppenvårdsmottagningen Vägen, som tidigare varit nedläggningshotad på grund av kommunens dåliga ekonomi, blir kvar.