ESKILSTUNA

Förstärkt hjälp till missbrukare

Eskilstuna kommun förstärker hjälpen till missbrukande kvinnor. Boendet Kvinnobo, ett boende för kvinnor med alkohol- och drogproblem, ska få fler anställda till hösten. Dessutom vill kommunen att en del av Kvinnobo ska fungera som ett skyddat boende för missbrukande kvinnor som samtidigt är utsatta för våld.

Kvinnobo, som har 19 platser, fungerar idag som ett mellanting mellan ett eget boende och ren vård för kvinnor som missbrukar. Men eftersom flera av kvinnorna som missbrukar samtidigt är utsatta för våld, vill kommunen utveckla ett skyddat boende inom verksamheten.

Våldsutsatta kvinnor kan idag söka hjälp hos kvinnojouren, men där finns inte samma beredskap för att ta emot kvinnor som missbrukar. Därför har kommunen sökt pengar hos Länsstyrelsen för att kunna ha ett skyddat boende på Kvinnobo och för att kunna anställa en person som kan hjälpa de som är utsatta för våld. Kommunen väntar nu på besked från Länsstyrelsen. Beviljas ansökan kan det skyddade boendet bli verklighet till hösten.

Till hösten kommer också personer som jobbar inom socialpsykiatrin anställas på boendet för att hjälpa kvinnor med psykiska problem. Det innebär att tre anställda kommer bli fem.

– Många av kvinnorna på Kvinnobo har samsjuklighet, både ett missbruk och en psykisk sjukdom, säger Åsa Ghaderi, ansvarig för boendet.