STRÄNGÄS

Bakläxa efter dagisbesparingar

De nedskärningar som Strängnäs kommun gjorde inom förskolan förra året borde ha utretts noggrannare. Det anser Skolinspektionen, som fått in ett tiotal anmälningar från Strängnäsbor angående brister och nedskärningar inom förskolan.

Enligt anmälarna har det på några förskolor varit så lite personal, att en enda vuxen har fått ta hand om sjutton barn vid frukosten.

På en förskola har barnen fått byta avdelning och personal upp till tre gånger per dag, på grund av det funnits för lite personal.

En annan anmälare berättar att personalen på en förskola uppmanat föräldrarna att ge barnen tumvantar istället för fingervantar så det skulle gå fortare med påklädningen när barnen skulle tas utomhus.

I sitt svar till Skolinspektionen förnekar inte Strängnäs kommun att situationen på förskolorna har varit så som anmälarna beskriver. Men kommunen menar att nedskärningarna har varit nödvändiga på grund av kommunens dåliga ekonomi.

Skolinspektionen godtar inte den förklaringen, utan skriver att det är "anmärkningsvärt" att kommunen inte gjorde någon utredning om vilka pedagogiska konsekvenser förändringen av personaltätheten skulle få på förskolorna.

I höst ska Skolinspektionen kontrollera om Strängnäs kommun infört nya rutiner så att kommunen inte begår samma misstag igen.