ESKILSTUNA

Emad nattvandrar mot kriminalitet

Ett projekt för att minska kriminalitet bland ungdomar i Eskilstuna har dragit igång. Bland annat har de muslimska och kristna föreningarna i Skiftinge engagerat vuxna som börjat nattvandra i området.

– Ungdomarna undviker att göra någonting om de ser att det finns en vuxen som kontrollerar och ser dem, säger Emad Dawoud, en av nattvandrarna.

Under förra året fanns det stora problem med ungdomsgäng i Eskilstuna, och det gjorde att kommunen och polisen började samarbeta, för att minska ungdomsproblematiken.

Arbetet är nu igång på allvar, bland annat i Skiftinge, där engagemanget är starkt.

En annan del av projektet handlar om att en ny väktargrupp ska verka i Eskilstuna. De ska arbeta med ungdomar i ett förebyggande syfte och inte bara gripa in när det händer något. Väktargruppen ska finnas till hands i hela Eskilstuna.

Därmed kommer de också vara närvarande i Skiftinge, så vi åkte dit och pratade med några ungdomar i området om vad de tycker om de nya väktarna och nattvandrarna.

– Det är bra faktiskt. Om det inte finns nattvandrare blir det bara mer knas och kriminalitet, säger en av ungdomarna i Skiftinge.